Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VIII-2023: Đổi mới công tác tư tưởng tại Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thứ 4, Ngày 30 / 08 / 2023

Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VIII-2023: Đổi mới công tác tư tưởng tại Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

     Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan, doanh nghiệp, các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh. 


Sản xuất tại Công ty Cổ phần May Nam Hà.

 

     Đồng chí Vũ Hữu Thi, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Đảng bộ hiện có 152 đảng bộ, chi bộ cơ sở với gần 8.400 đảng viên. Bám sát kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở nghiên cứu, quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp. Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/ĐUK ngày 26-4-2021 về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo công tác tư tưởng luôn luôn gắn với việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và việc thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nên đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về lập trường chính trị, đạo đức trong sáng, lối sống giản dị theo đạo đức, phong cách của Bác. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương đã được ban hành. Đảng ủy Khối đã triển khai, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị. Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; tạo được bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi trong nhận thức và hành động, khắc phục triệt để bệnh hình thức; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ. Nhiều cấp ủy cơ sở còn phối hợp với lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết các vấn đề cần quan tâm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân như: Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tập trung xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, không để phát sinh vi phạm mới; triển khai đồng bộ, kịp thời các chế độ chính sách… 

     Hoạt động nổi bật trong công tác chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ Khối là đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các sự kiện chính trị lớn do tỉnh phát động. Đơn cử như nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể thuộc Khối triển khai mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, hưởng ứng Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy trong Đảng bộ tổ chức quán triệt, phổ biến và phát động cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; toàn bộ học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng; tổ chức các chương trình tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, các diễn đàn, tọa đàm gặp gỡ các nhân chứng lịch sử đã từng được gặp Bác Hồ để tìm hiểu, hiểu biết thêm về lịch sử những kỷ vật, hình ảnh của Bác Hồ với Nam Định và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh... Đảng ủy Khối đã có 8.137 bài tham gia Cuộc thi; trong đó, có 1 bài đoạt giải Nhì và 2 bài đoạt giải Khuyến khích. Công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả. Đảng ủy Khối phân công cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ theo dõi, đôn đốc các cấp ủy cơ sở thuộc cụm phụ trách tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; nghiêm cấm lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn thư có nội dung xấu, mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động, gây rối. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả trang Facebook của Khối, định hướng công tác tuyên truyền, thông tin tích cực trên mạng xã hội. Trang Facebook “Đảng là ngôi sao sáng” của Đảng ủy Khối phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến quán triệt học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mở rộng điểm cầu đến cơ sở. Qua đó, cán bộ, đảng viên có điều kiện được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các báo cáo viên Trung ương,… trực tiếp truyền đạt, vừa đảm bảo đầy đủ các nội dung, vừa đảm bảo thời gian học tập. Để tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đã tổ chức được 14 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 1.428 quần chúng ưu tú, 8 lớp bồi dưỡng cho 824 đảng viên dự bị. Cùng với đó, công tác tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ, đảng viên luôn được các cấp ủy trong Đảng bộ coi trọng với nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng ủy đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

     Với việc tích cực đổi mới công tác chính trị tư tưởng đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và Đảng bộ Khối trong sạch, vững  mạnh. Qua đánh giá hàng năm, Đảng bộ Khối có 93% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chất lượng đội ngũ đảng viên có chuyển biến tích cực, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 97,8%. Công tác phát triển đảng viên mới có bước phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng; từ đầu nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp 937 đảng viên. 

     Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chủ yếu của công tác chính trị tư tưởng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Khối để ra, thời gian tới, Đảng ủy Khối chủ động làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện các nghị quyết của đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kế hoạch tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Đổi mới, cải tiến việc tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết phù hợp với điều kiện, tình hình của đơn vị; tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền góp phần tích cực vào việc giáo dục đạo đức cách mạng, lý tưởng cộng sản, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc quyền, đặc lợi, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định về nêu gương. Mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và người lao động, những vấn đề nhạy cảm, kịp thời đề xuất với cấp ủy để định hướng công tác tư tưởng và phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác tư tưởng. Chủ động đấu tranh phản bác làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch./.

 

Nguồn: Báo Nam Định - Bài và ảnh: Nguyễn Văn Tăng

(Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết