TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG LẦN THỨ VII-2022: Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ 5, Ngày 27 / 10 / 2022

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 159 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó 80 đảng bộ và 79 chi bộ cơ sở với tổng số trên 8.600 đảng viên.

Đồng chí Vũ Hữu Thi, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 2-9-2022. (Ảnh: Văn Huỳnh)

 

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thúc đẩy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; đồng thời ban hành các văn bản cụ thể hóa, triển khai đến các cơ sở trực thuộc. Cấp ủy các cấp từ Đảng ủy Khối đến cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tạo điều kiện để người lao động, các hội viên, đoàn viên trong các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục trong tổ chức đảng, ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về các nguyên tắc của Đảng, về quy định những điều đảng viên không được làm, các quy định của pháp luật liên quan đến cán bộ công chức, viên chức, về nội quy của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được tăng cường.

Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và hàng năm; chú trọng nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch... để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Quan tâm cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, góp phần đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần “Hành động, kỷ cương, hiệu quả”, hướng về cơ sở; phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc; điều chỉnh phân công nhiệm vụ; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cấp ủy cơ sở và từng đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở bám sát, thực hiện nghiêm Kế hoạch số 54 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 18 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII); Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ kèm theo bộ tiêu chí chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng; đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khoá XIII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt định kỳ của cấp uỷ, chi bộ, đảng bộ. Nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới; chất lượng sinh hoạt được nâng lên.

Công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ đảng viên được các cấp uỷ Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo; trong đó tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối định kỳ đều xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, rà soát, cử cán bộ đi học các lớp đại học chuyên ngành, các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, bồi dưỡng chức danh… góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý của Khối. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy ở cấp Khối và cơ sở cơ bản đạt yêu cầu về tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cơ cấu 3 độ tuổi.

Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối đã tổ chức 25 lớp đối tượng Đảng cho 2.678 quần chúng ưu tú; bồi dưỡng, kết nạp được 2.003 đảng viên mới. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được quan tâm; trong đó năm 2021 Đảng bộ Khối đã kết nạp 303 quần chúng ưu tú vào Đảng. Những tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Khối đã mở 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 355 học viên thuộc đối tượng kết nạp, mở 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 321 đảng viên mới; xét kết nạp 326 quần chúng ưu tú vào Đảng, tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 46 đồng chí.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng bộ Khối hàng năm được thực hiện nghiêm túc gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Hàng năm, có 100% tổ chức cơ sở đảng triển khai và hoàn thành công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình bằng hình thức phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở. 

 

 

Thời gian tới, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở. Đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Phấn đấu hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%./.

 

Tống Xuân Diệu - Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

 

(Nguồn: Báo Nam Định)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết