TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG LẦN THỨ VII-2022

Thứ 4, Ngày 12 / 10 / 2022

Phát huy vai trò công tác tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, những năm qua Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã chú trọng, phát huy vai trò công tác tuyên giáo nhằm ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

 

 
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2022


Đồng chí Vũ Thị Bích Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Xác định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, ngay sau khi Nghị quyết số 35 được ban hành, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập Ban Chỉ đạo 35 của Khối gồm 11 đồng chí; tổ thư ký giúp việc gồm 4 đồng chí nhằm nắm bắt tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, kích động, hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở tham mưu của Ban Tuyên giáo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; hướng dẫn cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc kịp thời kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên khi có sự biến động; tổng hợp theo dõi kết quả hoạt động của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong công tác tuyên truyền miệng đồng thời kịp thời đề xuất, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền miệng trong toàn Đảng bộ. Từ năm 2020 đến nay, Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, trong đó có 2 báo cáo viên cấp tỉnh, 27 báo cáo viên cấp Khối, 24 đồng chí tham gia cộng tác viên dư luận xã hội. 100% cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng phân công đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo đồng thời là báo cáo viên cơ sở. 100% báo cáo viên của Khối đều có trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, thường xuyên được bổ sung, kiện toàn, trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và cung cấp thông tin hàng tháng.

Để làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Tuyên giáo tham mưu lãnh đạo Đảng ủy Khối tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 90 cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Khối; tập huấn công tác tuyên truyền miệng cho 212 đại diện cấp ủy cơ sở, cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo ở cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội qua đó góp phần nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Lương Ba, báo cáo viên của Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: “Qua các buổi tập huấn, tôi đã xác định được vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, công tác tư tưởng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng trước các luận điểm sai trái và âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch tới các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó tạo nên sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận, động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà đại hội Đảng bộ các cấp đề ra”. Với nhiều giải pháp thiết thực, hiện quả, đến nay đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực chủ động nắm bắt tình hình và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động; góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; định hướng dư luận, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tiếp tục cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục những hạn chế về tư tưởng, suy thoái về đạo đức, lối sống, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, các luận điểm xuyên tạc của các lực lượng thù địch trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, chủ động phản bác các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống Đảng, Nhà nước ta, nhất là trong dịp lấy ý kiến về Hiến pháp năm 2013, tổ chức đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp... Đặc biệt, trong điều kiện bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều báo cáo viên đã đổi mới phương thức hoạt động, tích cực, chủ động áp dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng tin, bài, công tác tuyên truyền.

Bên cạnh chăm lo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối còn tích cực viết tin, bài để hướng dẫn, tuyên truyền các hoạt động của BCH Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, chia sẻ các nội dung thuộc lĩnh vực công tác Tuyên giáo để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối. Hàng tháng, hàng tuần tổng hợp gửi báo cáo kết quả tình hình hoạt động về Ban Chỉ đạo 35 Khối chỉ đạo, điều hành, phối hợp, tổ chức đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch; duy trì đều đặn, nâng cao chất lượng các tin, bài trên trang mạng “Đảng là ngôi sao sáng” với 588 bài viết, 541 bài chia sẻ, 3.371 lượt tương tác trên mạng. Qua đó nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng.

Trước tình hình chống phá của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt, dẫn tới công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới sẽ ngày càng khó khăn, phức tạp hơn, cần có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa các lực lượng, sự đồng thuận, góp sức của cả hệ thống chính trị. Trước yêu cầu đó, mỗi cán bộ tuyên giáo của Đảng ủy Khối cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị gắn với nỗ lực nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn và cập nhật kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, xử lý các vấn đề về tư tưởng phức tạp phát sinh, nhất là trận địa thông tin trên internet, không gian mạng xã hội, góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới hiện nay./.

Lưu Văn Dũng (Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết