Sơ kết 1 năm quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh

Thứ 2, Ngày 20 / 02 / 2023

Sơ kết 1 năm quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và Quy chế phối hợp số 02-QC/ĐUK-LĐLĐ, ngày 12/11/2021 giữa Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh, chiều ngày 17/02/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm Quy chế phối hợp về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên đối với hoạt động công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối”.


Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Vũ Hữu Thi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Vũ Văn Nghĩa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đồng chủ trì hội nghị; cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế. Ngoài ra, Ban Tổ chức hội nghị trân trọng mời lãnh đạo Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh đến dự để cùng chia sẻ những thành tựu bước đầu trong công tác phát triển đảng và phong trào công nhân lao động tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh.

 

Đồng chí Vũ Tất Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối - trình bày dự thảo báo cáo

Sau khi nghe đồng chí Vũ Tất Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế, trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Quy chế và các ý kiến chia sẻ, gợi mở, tham luận; kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Thi đã biểu dương, ghi nhận những kết quả bước đầu sau 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp. Trong đó, nổi bật là sự phối hợp thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt có ý nghĩa thiết thực với người lao động như: tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”, các chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn, người lao động; quán triệt một số điểm mới của Luật Lao động năm 2019; sự phối hợp của các cơ quan tham mưu trong việc chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện một số nội dung trong công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục và chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh bản báo cáo, khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh các văn bản chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thuộc Khối và các tổ chức công đoàn tại các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối phát huy mặt tích cực, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế để hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.


Đồng chí Vũ Hữu Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối - phát biểu kết luận hội nghị

Để thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối và Liên đoàn Lao động tình trong năm 2023, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau đây:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; chỉ đạo thành công Đại hội CĐCS đảm bảo các quy định về công tác nhân sự, nội dung, thời gian theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lần cuối về thăm Nam Định (21/5/1963).

- Tiếo tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa thiết thực với người lao động, như Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”, Luật Lao động, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở,… các chế độ khác liên quan đến người lao động. Qua đó nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đặc biệt là người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tổ chức các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, cuộc vận động: “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 - 2025,các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn.

- Nắm bắt, trao đổi thông tin để kịp thời xem xét xử lý hoặc đề nghị xử lý khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; tổ chức tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề của Đảng ủy Khối và Liên đoàn Lao động tỉnh đối với các đơn vị.

- Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo, chủ doanh nghiệp thực hiện các nội dung Quy chế dân chủ tại nơi làm việc

- Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo, chủ doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại giữa chủ doanh nghiệp với người lao động theo quy định.

          Hình ảnh các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị:


Đồng chí Vũ Văn Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh


Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên BCHĐBK, Bí thư ĐU, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng chí Ngô Chí Thục, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh


 Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Ủy viên BTVĐUK, Trưởng ban Dân dận - Nội chính


Đồng chí Trần Văn Lịch, Ủy viên BTVLĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh


Đồng chí Đặng Vũ Cường, Ủy viên BTVĐUK, Trưởng ban Tổ chức

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết