Sơ kết 1 năm quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh

Thứ 5, Ngày 24 / 11 / 2022

Sơ kết 1 năm quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh

           Ngày 18/11/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm Quy chế phối hợp về “công tác phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp tỉnh”.

Đồng chí Vũ Hữu Thi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh đồng chủ trì hội nghị; cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, lãnh đạo Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh và các đồng chí trong tổ công tác thực hiện quy chế phối hợp.


          Sau khi nghe Báo cáo sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Quy chế và các ý kiến tham luận; Kết luận hội nghị đồng chí Vũ Hữu Thi đã ghi nhận những kết quả sau 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp, một số ưu điểm và đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Tại Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã nhấn mạnh trong thời gian tới để thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp, Đảng ủy Khối và Lãnh đạo Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh, các cơ quan liên quan cần tập trung vào một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể:

1- Nắm bắt tình hình thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp, những đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo doanh nghiệp (nếu có) để Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Đảng uỷ Khối báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tìm hướng giải quyết, giúp đỡ; đồng thời tăng cường kết nối với các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; tư vấn, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

2- Tăng cường phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối và Đảng uỷ Khối trong công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương đường nối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định… lồng ghép với tuyên truyền về công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp; tích cực giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp Đối tượng kết nạp Đảng do Đảng ủy Khối. Mở 01 lớp Đối tượng kết nạp đảng vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2022.

3- Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và tổ chức công đoàn Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh trong tuyên truyền, vận động doanh nhiệp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm chủ doanh nghiệp về tăng cường xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân theo tinh thần của Chỉ thị số 33- CT/TW.

4- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối tổ chức các buổi đi thực tế, học hỏi các mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các đơn vị bạn phục vụ công tác phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp.

5- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển TCCSĐ: Kiên trì làm việc với chủ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đã làm việc trong năm 2022), đồng thời có kế hoạch làm việc với chủ doanh nghiệp ở một số doanh nghiệp mới, phấn đấu năm 2023 phát triển 02 đến 03 TCCSĐ; thành lập tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu Chiến binh cơ sở khi đủ điều kiện.

6- Tổ chức kết nạp đảng đối với những quần chúng ưu tú đảm bảo các điều kiện theo quy định Điều lệ Đảng.

7- Tiếp tục rà soát, nắm bắt và làm thủ tục chuyển đảng cho đảng viên đang sinh hoạt ở nơi khác về tổ chức đảng trong doanh nghiệp hoặc Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh sinh hoạt.


Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết