Nâng cao hiệu quả công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp

Thứ 5, Ngày 30 / 09 / 2021

Thực hiện Chỉ thị số 33 ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

 

Sau thời gian tích cực làm việc, vào chiều 24-9, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tới dự.

 

Nội dung quy chế phối hợp gồm: Quan tâm kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa có tổ chức đảng, tạo tiền đề cho việc phát triển tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường kết nối với các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; tư vấn, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... góp phần thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Va đánh giá cao sự đổi mới về nhận thức của Đảng ủy Khối trong việc phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân; sự phối hợp kịp thời giữa Đảng ủy Khối và Ban Quản lý các khu công nghiệp đối với công tác xây dựng Đảng. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy thuộc Đảng bộ Khối thường xuyên rà soát, phân loại, đánh giá đúng thực trạng trên cơ sở đó định hướng, lựa chọn các phương án, giải pháp để củng cố kiện toàn.

 

Để thực hiện hiệu quả quy chế này, Đảng ủy Khối và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cụ thể hoá các nội dung phối hợp trong các chương trình, kế hoạch phối hợp hàng năm; thông báo kịp thời về những nội dung, yêu cầu cụ thể để phối hợp thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, thành lập đoàn công tác tham mưu ban Chỉ đạo, tiến hành việc khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, hướng dẫn các tổ chức đảng, đơn vị có liên quan trong việc phát triển tổ chức cơ sở đảng. Định kỳ sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và thống nhất nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phối hợp trong thời gian tiếp theo. Đảng ủy Khối và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp thuộc các KCN tỉnh để triển khai thực hiện./.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết