Nam Định tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thứ 2, Ngày 30 / 08 / 2021

Từ ngày 5 đến 7/8, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2020-2025).

 
Nam Định tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Tham dự Đại hội có đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh cùng các Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố. 

Theo báo cáo tại Đại hội, 5 năm qua cả 2 Đảng bộ đều chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Khối các cơ quan tỉnh đã có 100% cán bộ diện quản lý của cấp ủy các cấp đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị theo quy định; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm trong cả nhiệm kỳ là 97,5%. 

Hàng năm trên 75% số doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối đảm bảo sản xuất, kinh doanh có lãi; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 6-7%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm là 85% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 92% trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp 935 đảng viên. 

Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; tích cực nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính; tham gia, phối hợp kịp thời, có hiệu quả với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm, cải thiện đời sống người lao động, phát triển doanh nghiệp. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối tiếp tục được đổi mới, vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được khẳng định và nâng cao; ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương chuyển biến theo hướng tích cực. Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm đổi mới về hình thức, phương pháp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đi vào nề nếp, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng cao. 

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, phòng ngừa, xử lý kịp thời các sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng và giữ vững sự ổn định của cơ quan, doanh nghiệp. Công tác nội chính, quốc phòng, an ninh được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vai trò của các đoàn thể được phát huy, động viên được đoàn viên, hội viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát triển cơ quan, doanh nghiệp bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên, người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị tập trung thực hiện tốt một số giải pháp. Cụ thể là, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương. 

Tăng cường phòng chống tham nhũng và phòng chống 27 biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên; Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, tự phê bình và phê bình; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trực thuộc làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác cải cách hành chính, xúc tiến, thu hút đầu tư, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. 

Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và các phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, gắn với thực hiện văn hóa nơi công sở. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đặc biệt, chủ động, tích cực phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tình hình diễn biến phức tạp hiện nay của dịch Covid-19.

Theo:  baophapluan.vn

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết