Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy ký kết giao ước thi đua năm 2023

Thứ 6, Ngày 07 / 04 / 2023

Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy Nam Định ký kết giao ước thi đua năm 2023

      Ngày 7-4, tại Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị phát động và ký kết phong trào thi đua năm 2023. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

     Thực hiện chủ đề phong trào thi đua năm 2023 “Đoàn kết, vượt khó - Chủ động thích ứng - Điều hành linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy gồm: Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Báo Nam Định; Trường Chính trị Trường Chinh; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Thực hiện kịp thời đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao. 

 

 
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

     Tập trung tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, nghị quyết, quy định... của Tỉnh ủy, Ban TVTU theo lĩnh vực được giao hàng năm. Tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban TVTU xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị đảm bảo chính xác, hiệu quả, kịp thời. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là đợt thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của tỉnh, đất nước, đặc biệt dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21-5-1963 – 21-5-2023), 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2023)... Thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ cơ quan; xây dựng khối đoàn kết nội bộ; cơ quan văn hóa. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đoàn thể vững mạnh toàn diện.

 

Lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022.

     Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong khối đã thảo luận, thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, tiêu chí thi đua và nội dung giao ước thi đua năm 2023 của khối với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực gắn với đặc thù của khối thi đua các cơ quan Đảng.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đánh giá cao vị trí, vai trò của Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy trong phong trào thi đua của tỉnh cũng như kết quả đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, để phong trào thi đua năm 2023 đạt hiệu quả cao hơn, các cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức phát động các phong trào thi đua năm 2023 thiết thực gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định, 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc Thi đua ái quốc”.
 

Đồng chí Vũ Hữu Thi, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2023 của Khối.

     Tiếp tục tăng cường việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, thực chất, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng.
 

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2023.

     Nhân dịp này, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 tập thể tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua năm 2022. Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối đã ký kết giao ước thi đua, cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2023./.

 

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết