Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị của Đảng ủy Khối niên khóa 2022-2024

Thứ 6, Ngày 23 / 09 / 2022

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị của Đảng ủy Khối niên khóa 2022-2024

Triển khai Kế hoạch công tác năm 2022, ngày 17/09/2022, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung khoá 2022-2024. Đến dự Lễ khai giảng có Đ/c Bùi Hoàng Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng – Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Trường Chinh, các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối, cùng các cán bộ, viên chức trường chính trị và các học viên của lớp học.

Tham gia lớp học có 75 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối; lớp học theo hệ không tập trung, học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật trong tuần.

Nội dung học tập tập trung vào các vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương, ngành và kiến thức bổ trợ; nghiên cứu thực tế, thi và viết khoá luận tốt nghiệp cuối khoá.

Tại buổi lễ khai giảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối, lãnh đạo trường Chính trị Trường Chinh phát biểu chúc mừng các đồng chí học viên đã được các các tổ chức cơ sở Đảng đưa vào nguồn quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của đơn vị và cử đi đào tạo, bồi dưỡng để có điều kiện tiếp tục phát triển. Đồng thời, động viên, giao nhiệm vụ cho cán bộ, giảng viên và các học viên nghiêm chỉnh chấp hành quy chế đào tạo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành, nội quy của nhà trường để đạt được kết quả cao nhất./.

 

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:


Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết