Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 01-2023

Thứ 2, Ngày 27 / 02 / 2023

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 01-2023

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, sáng 25/02/2023, Ban Chỉ đạo các lớp học đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 01-2023.

Theo Quyết định mở lớp, có 112 đảng viên dự bị được triệu tập đến học.

Đến dự buổi lễ khai giảng, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng ban Chỉ đạo các lớp học đã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo các lớp học, các đồng chí báo cáo viên và học viên.

Đại diện học viên thay mặt cho tập thể lớp tiếp thu ý kiến chỉ đạo, hứa quyết tâm, nghiêm túc chấp hành, nội quy lớp học, tích cực học tập nhằm đạt được kết quả cao nhất.

Đây là lớp Bồi dưỡng đảng viên mới đầu tiên mở tại Đảng ủy Khối thực hiện theo Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong thời gian tập trung học vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, ngoài việc được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề trong Tài liệu Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và 01 chuyên đề về lịch sử Đảng bộ tỉnh Nam Định, học viên sẽ được tham dự một buổi hoạt động ngoại khóa. Thông qua nội dung, chương trình học tập, các đồng chí đảng viên dự bị nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và nhiệm vụ của người đảng viên; truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nam Định. Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Một số hình ảnh tại buổi khai giảng lớp học:

 


Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết