Khai giảng lớp Bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng khóa III-2023

Thứ 2, Ngày 11 / 09 / 2023

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng khóa III-2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, sáng 09/9/2023, Ban Chỉ đạo các lớp học đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng khóa III-2023.

Theo Quyết định mở lớp, có 101 quần chúng ưu tú đang công tác, học tập do các tổ chức cơ sở đảng giới thiệu được triệu tập tham dự lớp học. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Bùi Hoàng Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong việc phát triển đội ngũ kế cận của Đảng. Đồng chí Phó Bí thư đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo các lớp học, các đồng chí báo cáo viên và các học viên; đồng thời động viên các học viên nêu cao tinh thần tự giác, tích cực học tập, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch lớp học đã đề ra.

 

Đ/c Bùi Hoàng TùngPhó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng
 

Theo kế hoạch học tập, lớp sẽ học tập trung vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần từ ngày 09/9/2023 đến ngày 23/9/2023. Trong thời gian này, các báo cáo viên của Đảng ủy Khối sẽ truyền đạt 05 chuyên đề trong Tài liệu Bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn 01 chuyên đề về lịch sử Đảng bộ Khối, được thăm quan, tìm hiểu các di tích lịch sử của tỉnh. Thông qua nội dung, chương trình học tập, các học viên nắm được khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử, truyền thống của Đảng bộ Khối. Trên cơ sở đó, từng học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 

Quang cảnh lớp học

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết