Khai giảng lớp Bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng khóa I-2022

Thứ 2, Ngày 23 / 05 / 2022

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng khóa I-2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, sáng ngày 21/5/2022, Ban Chỉ đạo các lớp học đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng khóa I-2022.

Theo Quyết định mở lớp, có 121 quần chúng ưu tú đang công tác, học tập do 25 tổ chức cơ sở đảng giới thiệu được triệu tập tham dự lớp học. 

   Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Bùi Hoàng Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong việc phát triển đội ngũ kế cận của Đảng. Đồng chí Phó Bí thư đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đồng chí báo cáo viên và các học viên; đồng thời động viên Ban Chỉ đạo các lớp học và học viên nêu cao tinh thần tự giác học tập, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch lớp học đã đề ra.

Đ/c Bùi Hoàng TùngPhó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo

   Theo kế hoạch học tập, các học viên sẽ học vào thứ bảy, chủ nhật từ ngày 21/5/2022 đến sáng ngày 04/6/2022. Trong thời học tập, Học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 05 chuyên đề trong Tài liệu Bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, 01 chuyên đề về lịch sử Đảng bộ Khối do các báo cáo viên của Đảng ủy Khối truyền đạt. Đây là cuốn tài liệu mới, xuất bản có một số, thay đổi, sửa chữa, bổ sung, được cập nhật nhiều kiến thức mới phù hợp với các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thông qua nội dung, chương trình học tập, các quần chúng ưu tú nắm được khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử, truyền thống của Đảng bộ Khối. Trên cơ sở đó, từng học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

  Quang cảnh lớp học

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết