Khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa II-2023

Thứ 2, Ngày 29 / 05 / 2023

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa II-2023

Trong không khí cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963-21/5/2023); thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, sáng 27/5/2023, Ban Chỉ đạo các lớp học đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II năm 2023.

Theo Quyết định mở lớp, có 102 đảng viên dự bị được triệu tập đến tham gia lớp học.

Đến dự buổi lễ khai giảng, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng ban Chỉ đạo các lớp học đã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo các lớp học, các đồng chí báo cáo viên và học viên. 

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng – Phó Bí thư ĐUK phát biểu chỉ đạo lớp học 

Trong thời gian tập trung học tập, các đồng chí đảng viên mới tham dự lớp học sẽ được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề trong Tài liệu Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, 01 chuyên đề về lịch sử Đảng bộ tỉnh Nam Định và tham gia tìm hiểu tại một số địa điểm truyền thống cách mạng trong tỉnh. Thông qua đó, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh dốn đảng cũng như xây dựng đảng ở cơ sở và nhiệm vụ của người đảng viên; truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nam Định. T đó, mỗi người xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện của mình để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết