Khai giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa II-2022

Thứ 4, Ngày 29 / 06 / 2022

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa II-2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, sáng 25/6/2022, Ban Chỉ đạo các lớp học đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II-2022. Đến dự buổi lễ khai giảng, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, trưởng ban Chỉ đạo các lớp học đã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo các lớp học, các đồng chí báo cáo viên và học viên.

Trong thời gian tập trung học vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề trong Tài liệu Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, 01 chuyên đề về lịch sử Đảng bộ tỉnh Nam Định. Thông qua nội dung, chương trình học tập, các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên; truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nam Định. Trên cơ sở đó, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi khai giảng lớp học:


Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết