HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT VÀ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHOÁ XIII

Thứ 3, Ngày 26 / 07 / 2022

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT VÀ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHOÁ XIII

Trong 02 ngày 21 22/7/2022, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

04 nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XIII) đã được các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước trực tiếp truyền đạt tới gần 11.800 điểm cầu với khoảng 1.100.000 cán bộ, đảng viên trên toàn quốc tham gia học tập. Đó là, Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên triển khai có hiệu quả các Nghị quyết tại địa phương, đơn vị, sớm đưa Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII đi vào cuộc sống.

Theo báo cáo của các cấp ủy cơ sở trực thuộc, toàn Đảng bộ Khối có 36 điểm cầu với hơn 3.000 cán bộ, đảng viên tham gia học trực tuyến.

Tại điểm cầu Đảng ủy Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định đặt tại Hội trường Viễn thông tỉnh Nam Định, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triệu tập các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư (hoặc Phó Bí thư) cấp ủy trực thuộc, các đồng chí Báo cáo viên Khối, các đồng chì Thường trực Đảng ủy Khối nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Nam Định.  Đồng chí Vũ Hữu Thi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. 

Quang cảnh tại điểm cầu của Đảng ủy Khối:


 

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết