HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Thứ 2, Ngày 11 / 12 / 2023

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

     Ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương.

     Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư trực tiếp truyền đạt 4 chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc;Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới;  “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và cuối cùng là chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

     Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai có hiệu quả các Nghị quyết tại địa phương, đơn vị, sớm đưa Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII đi vào cuộc sống.

     Cùng với 303 điểm cầu với 57.627 cán bộ, đảng viên trong tỉnh tham dự học tập, toàn Đảng bộ Khối đã có 58 điểm cầu với 3.190 đại biểu tham gia học trực tuyến.

     Tại điểm cầu tại trụ sở Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã mời các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Nam Định; triệu tập các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đại diện cấp ủy cơ sở, các đồng chí Báo cáo viên Khối và cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối. Đồng chí Vũ Hữu Thi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.  

     Quang cảnh tại điểm cầu Cơ quan Đảng ủy Khối:Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết