Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ 4, Ngày 27 / 04 / 2022

Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện Quy chế phối hợp số 02-QC/ĐUK-LĐLĐ, ngày 12/11/2021 giữa Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Liên Đoàn lao động tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên đối với hoạt động công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối. Sáng ngày 26/4/2022, tại hội trường Đảng uỷ Khối tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ đến các doanh nghiệp trong Khối.

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Vũ Hữu Thi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Vũ Văn Nghĩa - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên Đoàn lao động tỉnh Nam Định. Cùng dự hội nghị có các đồng chí là Thường trực Đảng ủy Khối, Liên Đoàn lao động tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế phối hợp và đại diện cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong Doanh nghiệp trực thuộc Đảng uỷ Khối phụ trách công tác dân vận và đoàn thể.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Trọng Thái – Phó Chủ tịch Thường trực Liên Đoàn lao động tỉnh quán triệt một số điểm mới của Bộ Luật lao động năm 2019; các nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định tại Chương V Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; nêu các tình huống và giải đáp một số vấn đề vướng mắc doanh nghiệp hay gặp phải trong quá trình triển khai Nghị định, được người lao động quan tâm như: chế độ chính sách đối với người lao động, quyền lợi và trách nhiệm của các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động,… từ đó các doanh nghiệp có thể áp dụng vào thực tiễn tại doanh nghiệp mình. Qua đó, hạn chế các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Hoàng Anh Nam - Giám đốc Phòng khách hàng Doanh nghiệp VNPT Nam Định hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp thông qua tích hợp, áp dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, tối ưu hoá chi phí trong quá trình sản xuất, giúp doanh nghiệp có nhiều cơ hội tiếp cận nhiều thị trường,… từ đó, các doanh nghiệp có thể chủ động phân tích dự báo kinh doanh, phát hiện thị trường mới, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp nhất với điều kiện của doanh nghiệp mình.

Đồng chí Vũ Tất Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ tất Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của Khối về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trọng tâm là Chương V, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị trong việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình, đời sống, việc làm, thu nhập của cán bộ, nhân viên và người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; tiếp tục rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả công tác tham mưu, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết các vấn đề phát sinh gắn với trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách; kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từ Khối đến cơ sở đi vào nền nếp, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Dân vận - Nội chính Đảng ủy Khối

 

 

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết