Hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp trong Khối”

Thứ 4, Ngày 30 / 08 / 2023

Hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp trong Khối”

 

Quang cảnh Hội nghị tọa đàm

Chiều 29/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp trong Khối”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh; Vũ Hữu Thi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Tham dự Hội nghị có đồng chí đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí đại biểu Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Đảng uỷ Khối, các đồng chí là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc và Chủ tịch Công đoàn cơ sở đại diện cho các Doanh nghiệp trong Khối.

 

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tọa đàm.

Thông qua Hội nghị tọa đàm, trên tinh thần dân chủ, cởi mở; đồng chí Lê Quốc Chỉnh  đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận đưa ra cách giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo; những đề xuất, kiến nghị, các giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động; mở rộng, tăng cường, phát huy quyền làm chủ của người lao động; góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, giảm thiểu tranh chấp lao động để người lao động yên tâm, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

 

Tham luận của đại biểu tại Hội nghị tọa đàm

Hội nghị đã nghe 09 ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu; các ý kiến tham gia thảo luận sát với chủ đề tọa đàm và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp; đã làm rõ các nội dung vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc, tổ chức Công đoàn và trách nhiệm của người lao động trong xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong thương lượng ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể; xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ của doanh nghiệp; quy trình, nội dung tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ và đột xuất tại nơi làm việc;… đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở tại doanh nghiệp trong thời gian tới.

 

Đồng chí Vũ Hữu Thi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị toạ đàm

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị tọa đàm, đồng chí Vũ Hữu Thi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối cảm ơn các ý kiến tham luận tại Hội nghị tọa đàm. Tuy nhiên, ở một số doanh nghiệp, chất lượng các quy chế, quy định về thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc còn hạn chế; vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu ở một số doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc chưa thật sự rõ nét;… Để việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc tại các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối trong thời gian tới thực sự mang lại hiệu quả, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp cần tập trung triển khai đồng bộ một số giải pháp, nhiệm vụ sau: Chú trọng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết, kết luận của Đảng về thực hiện QCDC ở cơ sở, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong cán bộ, công nhân viên và người lao động tại doanh nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn, trách nhiệm của người lao động trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; đề cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động; đưa việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; gắn thực hiện QCDC cơ sở tại nơi làm việc với nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tổ chức các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

 

Bài và ảnh: Ban Dân vận – Nội chính

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết