Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác xây dựng Đảng

Thứ 2, Ngày 28 / 02 / 2022

Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác xây dựng Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng ngày 24/02/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Vũ Hữu Thi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Lê Quang Hải – Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày những điểm mới cơ bản của Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư so với Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của nhiệm kỳ trước. Đồng thời đồng chí cũng giới thiệu một số nội dung cơ bản của Quy định số 50-QĐ/TW  ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.

Đồng chí Trần Văn Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Tỉnh ủy truyền đạt những điểm mới cơ bản của Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư.

Thay mặt Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Bùi Hoàng Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đề nghị các TCCS Đảng thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập các Quy định, Hướng dẫn, Kết luận của Trung ương đảm bảo công tác phòng chống dịch, vận dụng vào thực tế của các đơn vị và báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị


 

 


Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết