HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Thứ 4, Ngày 07 / 12 / 2022

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

 

Trong 2 ngày 05 và 06/12/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư trực tiếp truyền đạt 4 chuyên đề: "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Qua đó, giúp các đại biểu, cán bộ, đảng viên nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Cùng với 280 điểm cầu với 50.853 cán bộ, đảng viên trong tỉnh tham dự học tập, toàn Đảng bộ khối đã có 48 điểm cầu với 3.093 đại biểu tham gia học trực tuyến.

Tại điểm cầu tại trụ sở Đảng ủy Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã mời các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Nam Định; triệu tập các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đại diện cấp ủy cơ sở, các đồng chí Báo cáo viên Khối và cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối. Đồng chí Vũ Hữu Thi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.  

Quang cảnh tại điểm cầu Cơ quan Đảng ủy Khối:
Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết