Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ 3, Ngày 19 / 04 / 2022

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 08/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 23-KH/ĐUK ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; sáng ngày 18/4/2022, cùng với tổng số 289 điểm cầu và 31.345 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh tham dự bằng hình thức trực tuyến, tại điểm cầu Hội trường Viễn thông tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022. Thành phần gồm các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí Thường trực cấp ủy trực thuộc, các đồng chí nguyên Thường trực Đảng ủy Khối nghỉ hưu trên địa bàn TP Nam Định, các đồng chí Báo cáo viên cấp Khối. Đồng chí Vũ Hữu Thi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu của tỉnh, GS.TS Phùng Hữu Phú, Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đềHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng. Chuyên đề gồm 2 nội dung chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và Đảng bộ tỉnh Nam Định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.

Việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022. Đối với các TCCS đảng không tổ chức được hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 trực tuyến (hoặc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nhưng không triệu tập hết số lượng cán bộ, đảng viên), sẽ phải tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 tới toàn thể cán bộ, đảng viên theo hình thức phù hợp.

Một số hình ảnh tại điểm cầu của Đảng ủy Khối:


Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết