Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Thứ 6, Ngày 06 / 01 / 2023

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, chiều 05/01/2023 Đảng ủy Khối (ĐUK) Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 với sự có mặt của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và đại diện các ban xây dựng Đảng của tỉnh.

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (do đồng chí Vũ Tất Thắng – Phó Bí thư ĐUK trình bày) và dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát (do đồng chí Trần Ngọc Tạo – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT ĐUK trình bày) đã nêu bật các kết quả đã đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của ĐUK trên các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; dân vận, nội chính; đoàn thể; sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy cơ sở đối với việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong năm 2022, các bản dự thảo báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số mặt hạn chế và nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế.

Sau 04 ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu, đồng chí Vũ Hữu Thi – Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK, phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh một số chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

(1) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh của Khối; Tăng cường thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021; Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền kết quả các Hội nghị Trung ương và Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ động nắm vững tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và người lao động; Tích cực hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; Mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng, đảng viên mới.

(2)Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2023; tổ chức Hội nghị tọa đàm về công tác phát triển đảng; Tiếp tục tổ chức thực hiện các quy chế phối hợp nhằm củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

(3) Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2023. Làm tốt công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; Tập trung giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại; kịp thời xử lý, đề nghị xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

(4) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động việc thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, công tác nội chính; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường hoạt động đối thoại; quan tâm giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động.

(5) Cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu, điều hành cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh; Tìm các các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản. 

(6) Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, truyền thông, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

(7) Cấp ủy, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chủ động nắm chắc chủ trương, chính sách phát triển KT-XH của Đảng, Chính phủ, của tỉnh; Tìm các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng giải quyết việc làm, thu nhập, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động, nghĩa vụ đối với Nhà nước.

(8) Cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ sở giáo dục lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tự chủ đại học; xây dựng các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, các hoạt động kiến tập, thực tập, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu của thị trường; phát triển phong trào khởi nghiệp trong sinh viên…

Tin, ảnh: Ban Tuyên giáo ĐUK

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết