Hội nghị Ban Chấp hành Đảng Bộ Khối Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2024

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng Bộ Khối Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, chiều 29/12/2023 Đảng ủy Khối (ĐUK) Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 với sự có mặt của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và đại diện các ban xây dựng Đảng của tỉnh.


Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Thi - Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK đề nghị các đại biểu tập trung, tích cực thảo luận các dự thảo báo cáo tổng kết đã gửi qua trục liên thông trước đó.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị làm sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của ĐUK trên các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; dân vận, nội chính; đoàn thể; kết quả sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy cơ sở đối với việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo từng khối các cơ quan, đơn vị của tỉnh, các trường đại học cao đẳng, trung tâm GDTX và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng thời phản ánh, nhấn mạnh những hoạt động tại cơ sở, đặc biệt là góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh về thu, chi ngân sách, về tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ổn định, xếp hàng đầu cả nước. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã đồng tình, thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Hữu Thi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Phát biểu Kết luận Hội nghị

Sau các ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu, đồng chí Vũ Hữu Thi – Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK, phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh một số chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

(1) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của Khối; các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo 35 Khối. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề năm 2024 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân”. Chủ động nắm vững tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và người lao động, những vấn đề nhạy cảm để định hướng công tác tư tưởng. Tích cực hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng, đảng viên mới.

(2) Tập trung cụ thể hoá, ban hành các văn bản chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030. Đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển đảng viên, đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đại hội Đảng bộ Khối đề ra. Thực hiện nghiêm túc công tác thẩm định, đánh giá, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ. Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2024. Triển khai công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đối tượng đảm bảo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch; tổ chức Hội nghị tọa đàm về công tác phát triển đảng. Tiếp tục tổ chức thực hiện các quy chế phối hợp nhằm củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo việc triển khai sinh hoạt đảng theo mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

(3) Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2024 đảm bảo giám sát toàn diện, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng công tác giám sát thường xuyên. Triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tập trung giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại theo thẩm quyền; kịp thời xử lý, đề nghị xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo quy định. Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối.

(4) Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, đoàn thể trong Khối thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, công tác nội chính; trọng tâm là Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của Đảng; tăng cường hoạt động đối thoại với đoàn viên, hội viên, người lao động; quan tâm giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2024) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII.

(5) Cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, điều hành cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế -xã hội năm 2024 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đã thông qua. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh; tập trung phát triển sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản. 

(6) Cấp ủy, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chủ động nắm chắc chủ trương, chính sách phát triển KT-XH của Đảng, Chính phủ, của tỉnh; đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, tìm kiếm, mở rộng thị trường; an toàn lao động, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng giải quyết việc làm, thu nhập, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động, nghĩa vụ đối với Nhà nước; nhất là chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần đối với người lao động dịp Tết 2024.

(7) Cấp ủy, tổ chức đảng trong các trường ĐH, CĐ, trung tâm GDTX tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai đầy đủ và hoàn thiện tự chủ đại học, xây dựng các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, các hoạt động kiến tập, thực tập, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; Tăng cường rà soát các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra năm 2024. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu của thị trường, nâng cao hiệu quả ứng dụng của các đề tài; phát triển phong trào khởi nghiệp trong sinh viên…

Trước đó, Hội nghị đã tiến hành các bước thực hiện việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm./.

Tin, ảnh: Ban Tuyên giáo ĐUK

 

 

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết