Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổng kết công tác năm 2021 - Triển khai phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2022

Thứ 4, Ngày 12 / 01 / 2022

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổng kết công tác năm 2021 Triển khai phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, chiều 11/01/2022 Đảng ủy Khối (ĐUK) các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 với sự có mặt của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và đại diện các ban xây dựng Đảng của tỉnh.

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (do đồng chí Bùi Hoàng Tùng – Phó Bí thư ĐUK trình bày) và dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát (do đồng chí Trần Ngọc Tạo – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT ĐUK trình bày) đã nêu bật các kết quả đã đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của ĐUK trên các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; dân vận, nội chính; đoàn thể; sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy cơ sở đối với việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng để kinh tế, xã hội năm 2021 của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực: kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; công tác quy hoạch, xây dựng quản lý đô thị, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực; thu ngân sách đảm bảo và vượt dự toán được giao; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2021, các bản dự thảo báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số mặt hạn chế và nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục trong năm 2022.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị cơ bản đồng tình, nhất trí cao và bổ sung một số nội dung nhiệm vụ công tác năm 2022 vào các báo cáo, đồng thời nêu một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng do đặc thù của từng tổ chức đảng và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022.

Sau phần tham luận của các đại biểu, đồng chí Vũ Hữu Thi – Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK, phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh một số chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Đó là: (1) Tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; (2) Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh, của Khối; (3) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch; (4) Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; (5) Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của ĐUK năm 2022;  (6) Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác dân vận nhất là thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên Khối, nhiệm kỳ 2022-2027; (7) Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị và hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025../.

Tin, ảnh: Ban Tuyên giáo ĐUK

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết