Hội nghị ban chấp hành đảng bộ khối sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

Thứ 6, Ngày 07 / 04 / 2023

Hội nghị ban chấp hành đảng bộ khối sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, chiều 06/4/2023 Đảng ủy Khối (ĐUK) Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

Đ/c Vũ Tất Thắng - Phó Bí thư ĐUK trình bày dự thảo báo cáo

Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 đã nêu các kết quả đã đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của ĐUK trên các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; dân vận, nội chính; đoàn thể; sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy cơ sở đối với việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Đ/c Vũ Hữu Thi - Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK kết luận hội nghị

Sau các ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu, đồng chí Vũ Hữu Thi – Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK, phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II. Cụ thể như sau:

 (1) Tổ chức học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Khối và Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Nam Định phát triển toàn diện”; sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; Giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền kết quả Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”. Mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng, đảng viên mới; phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh mở lớp Trung cấp lý luận chính trị.

(2) Triển khai công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đối tượng; tổ chức Hội nghị tọa đàm về công tác phát triển đảng. Tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ . Tiếp tục khảo sát việc quản lý hồ sơ cấp ủy và hồ sơ đảng viên. Hướng dẫn thực hiện mô hình Đảng bộ, chi bộ 4 tốt; lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý...

(3) Triển khai các chuyên đề kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Tập trung giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại theo thẩm quyền; kịp thời xử lý, đề nghị xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo quy định. Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

(4) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, công tác nội chính. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở khi có biến động nhân sự. Tăng cường hoạt động đối thoại với đoàn viên, hội viên, người lao động; quan tâm giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động.

(5) Cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu, điều hành cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong quý II. Tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản. 

(6) Cấp ủy, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chủ động nắm chắc chủ trương, chính sách phát triển KT-XH của Đảng, Chính phủ, của tỉnh; Tìm các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng giải quyết việc làm, thu nhập, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động, nghĩa vụ đối với Nhà nước.

(7) Cấp ủy, tổ chức đảng trong các trường đại học, cao đẳng, trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thiện tự chủ đại học; xây dựng các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, các hoạt động kiến tập, thực tập, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu của thị trường; phát triển phong trào khởi nghiệp trong sinh viên…

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã chia tay với các đồng chí ủy viên công tác tại các ngân hàng được chuyển về sinh hoạt tại các đảng bộ ngân hàng Trung ương./.

Đ/c Vũ Hữu Thi - Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK tặng hoa, quà lưu niệm cho các đồng chí về sinh hoạt tại đảng bộ mới

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết