Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Thứ 2, Ngày 09 / 10 / 2023

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, chiều 06/10/2023 Đảng ủy Khối (ĐUK) Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm; đồng chí Vũ Hữu Thi – Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK, chủ trì Hội nghị đã phát biểu khai mạc, đề nghị các đại biểu tập trung, tích cực thảo luận dự thảo báo cáo sơ kết đã gửi qua trục liên thông.

 
Quang cảnh Hội nghị

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị làm sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của ĐUK trên các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; dân vận, nội chính; đoàn thể; kết quả sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy cơ sở đối với việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo từng khối các cơ quan, đơn vị của tỉnh, các trường đại học cao đẳng, trung tâm GDTX và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng thời phản ánh những hoạt động tại cơ sở và thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Hữu Thi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối kết luận hội nghị 

Đồng chí Vũ Hữu Thi – Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK, phát biểu kết luận hội nghị, đánh giá cao tham luận của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2023 như sau:

(1) Tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh,… Tích cực hưởng ứng các Giải Báo chí; tiếp tục chủ động nắm vững tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và người lao động; tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

(2) Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2023; thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW. Chỉ đạo tổ chức công tác kiểm điểm, gợi ý kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2023 đảm bảo khách quan, toàn diện, thực chất. Lãnh đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Tiếp tục tổ chức thực hiện các quy chế phối hợp. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy; giữ vững nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác giáo dục, quản lý và phát triển đảng viên mới. Triển khai thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Chỉ đạo thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

(3) Hoàn thành các chuyên đề kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị được kiểm tra, giám sát thực hiện thông báo kết luận. Tập trung giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại theo thẩm quyền; kịp thời xử lý, đề nghị xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo quy định. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024.

(4) Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, công tác nội chính. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường hoạt động đối thoại với đoàn viên, hội viên, người lao động; quan tâm giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động.

(5) Cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, điều hành cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh; tập trung phát triển sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản. 

(6) Cấp ủy, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chủ động nắm chắc chủ trương, chính sách phát triển KT-XH của Đảng, Chính phủ, của tỉnh; đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước. Chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở, làm tốt công tác dân vận, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh, an toàn lao động, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở địa phương và doanh nghiệp, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội của địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ đóng góp ngân sách Nhà nước và đảm bảo quyền lợi đối với người lao động.

(7) Cấp ủy tổ chức đảng trong các trường đại học, cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai đầy đủ và hoàn thiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nói chung, đặc biệt là đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Tiếp tục nâng cao sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng, quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đảng viên. Thực hiện tốt công tác truyền thông, giới thiệu quảng bá hình ảnh nhà trường đến người học và toàn xã hội; đổi mới công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá phù hợp với nhu cầu thực tế; đổi mới công tác nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu của thị trường, nâng cao hiệu quả ứng dụng của các đề tài; phát triển phong trào khởi nghiệp trong sinh viên… 
         (8) Cấp ủy cơ sở chủ động phối hợp với tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức thực hiện đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp./.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết