HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2022

Thứ 3, Ngày 11 / 10 / 2022

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, chiều 07/10/2022 Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Dự thảo Báo cáo trình bày tại Hội nghị đã nêu bật các kết quả đã đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của ĐUK trên các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát; dân vận, nội chính; đoàn thể và chỉ đạo cấp ủy cơ sở.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Thi – Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2022 là:

(1) Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Trung ương, của tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Tiếp tục hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng) lần thứ VII - năm 2022. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng theo kế hoạch.

(2) Rà soát ban hành Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 26/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa I) theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; sửa đổi Quy định 902-QĐ/ĐUK theo Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị; chỉ đạo tổ chức công tác kiểm điểm, gợi ý kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022; triển khai thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

(3) Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy hoàn thành Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; đôn đốc các đơn vị được kiểm tra, giám sát thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, giám sát chuyên đề của Đảng ủy Khối, các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối sau kiểm tra, giám sát. Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.

(4) Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, đoàn thể trong Khối thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục thực hiện Kế hoạch 30-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; tăng cường hoạt động đối thoại với đoàn viên, hội viên, người lao động; quan tâm giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động.

(5) Cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, điều hành cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đã thông qua.

(6) Cấp ủy, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.

(7) Cấp ủy tổ chức đảng trong các cơ sở đào tạo lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai đầy đủ và hoàn thiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nói chung, đặc biệt là đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.  

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Tin, ảnh: Ban Tuyên giáo ĐUK

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết