HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Thứ 2, Ngày 18 / 07 / 2022

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, chiều 08/7/2022 Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Dự thảo Báo cáo được trình bày tại Hội nghị đã nêu bật các kết quả đã đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của ĐUK trên các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát; dân vận, nội chính; đoàn thể và chỉ đạo cấp ủy cơ sở.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Thi – Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022:

(1) Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022. Tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động (bổ sung) thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; quán triệt, học tập, thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương; chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; mở các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới và lớp trung cấp lý luận chính trị theo kế hoạch.

(2) Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Khối, nhiệm kỳ 2022-2027 trong tháng 7/2022; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ cấp ủy cơ sở; hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác giáo dục, quản lý và rèn luyện đảng viên; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức Hội nghị tọa đàm về phát triển đảng trong công nhân lao động; chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022.

(3) Hoàn thành các chuyên đề kiểm tra, giám sát năm 2022 theo Chương trình đề ra;tăng cường tự kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở; chủ động phát hiện, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp nhận, xử lý, giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng; xem xét, xử lý, kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên theo quy định.   

(4) Chỉ đạo cấp ủy đảng, đoàn thể trong Khối thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường hoạt động đối thoại với đoàn viên, hội viên, người lao động; quan tâm giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động.  

(5) Cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị để tham mưu thực hiện theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đã thông qua; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản. 

(6) Cấp ủy, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp chủ động phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phục hồi và hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt nhiệm vụ đóng góp ngân sách Nhà nước và đảm bảo quyền lợi đối với người lao động.

(7) Cấp ủy, tổ chức đảng trong các trường Đại học, cao đẳng, các trung tâm tiếp tục nâng cao sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng, quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đảng viên; tiếp tục đổi mới công tác giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý; làm tốt công tác tuyển sinh năm học 2022-2023.

          Một số hình ảnh hoạt động tại Hội nghị: 


 


 


 


 


 

Tin, ảnh: Ban Tuyên giáo ĐUK

 

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết