Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ nhật, Ngày 23 / 04 / 2023

Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 42-KH/ĐUK, ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; sáng ngày 21/4/2023, cùng với tổng số 318 điểm cầu và 49.568 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh tham dự bằng hình thức trực tuyến, tại điểm cầu Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023. Thành phần gồm các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí Thường trực cấp ủy trực thuộc, các đồng chí nguyên Thường trực Đảng ủy Khối nghỉ hưu trên địa bàn TP Nam Định, các đồng chí Báo cáo viên cấp Khối. Đồng chí Vũ Hữu Thi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo của các cấp ủy cơ sở trực thuộc, toàn Đảng bộ Khối có 46 điểm cầu với 3.091 đảng viên tham gia học trực tuyến.

Tại điểm cầu của tỉnh, GS.TS Phùng Hữu Phú, Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diệndo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng. Chuyên đề gồm 2 nội dung chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện.

Việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh Nam Định và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023. Đối với các TCCS đảng không tổ chức được hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 trực tuyến (hoặc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nhưng không triệu tập hết số lượng cán bộ, đảng viên), sẽ phải tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 tới toàn thể cán bộ, đảng viên bằng hình thức trực tiếp.

Sau khi học tập, cần lựa chọn các nội dung Chuyên đề toàn khoá, Chuyên đề năm 2023 của tỉnh và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chuyên đề theo chủ điểm hàng quý tại cấp ủy, chi bộ cho phù hợp; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khoá XII) và Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII)… như chỉ đạo của đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại điểm cầu của tỉnh – Nhà Văn hóa 3-2 TP Nam Định.

Một số hình ảnh tại điểm cầu Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối:

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết