Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thứ 2, Ngày 25 / 10 / 2021

Sáng 2-7, đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (gọi tắt là Đảng ủy Khối) về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, bám sát sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đảng ủy Khối đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, khắc phục khó khăn, tận dụng cơ hội, triển khai toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, nổi bật là đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng bộ Khối và cơ quan Đảng ủy Khối; ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề và tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt thực hiện. Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến toàn diện. Đã tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai học tập chuyên đề năm 2021 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đã thẩm định, xét và quyết định kết nạp 503 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển Đảng chính thức cho 501 đồng chí; thực hiện 8 chuyên đề kiểm tra tại 21 tổ chức cơ sở đảng, giám sát 2 chuyên đề ở 8 tổ chức cơ sở đảng; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 2 chuyên đề tại 6 tổ chức cơ sở đảng, giám sát 4 chuyên đề ở 10 tổ chức cơ sở đảng. Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm đảm bảo công minh, chính xác, khách quan… Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng năm 2020, Đảng bộ Khối có 152/159 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 7 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Va, Uỷ viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Va, Uỷ viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc Đảng ủy Khối đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cho Đảng ủy Khối được tham dự các hội nghị của tỉnh có liên quan đến Khối để nắm bắt, chỉ đạo triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc kịp thời, hiệu quả. Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã biểu dương, đánh giá cao vai trò của Đảng bộ Khối trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức hoạt động trên các lĩnh vực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I và các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Làm tốt công tác phát triển đảng; thường xuyên rà soát các tổ chức cơ sở đảng để tham mưu chia tách, thành lập tổ chức cơ sở đảng phù hợp; nghiên cứu kỹ từng loại hình tổ chức đảng trực thuộc để có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả. Quan tâm công tác phát triển đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chú ý đến chất lượng, không chạy theo số lượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chủ động phát hiện, kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo cấp ủy đảng, đoàn thể trong Khối thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận chính quyền nhằm phát huy sức mạnh của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động trong các cơ quan và doanh nghiệp, thực hiện chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao. Làm tốt vai trò là cầu nối giữa Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với các doanh nghiệp, chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với tỉnh và các cấp có thẩm quyền để giải quyết, hoạch định chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra./.

Theo: baonamdinh.com.vn

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết