Đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò tổ chức Đảng trong các cơ quan, đơn vị.

Thứ 3, Ngày 31 / 05 / 2022

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò tổ chức Đảng trong các cơ quan, đơn vị.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò tổ chức Đảng trong các cơ quan, đơn vị
 

Vũ Hữu Thi
TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định

         Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh bắt đầu hoạt động theo mô hình hợp nhất Đảng bộ Khối các Cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh từ ngày 1-6-2020. 2 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do mô hình tổ chức thay đổi và dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng trực thuộc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Vũ Hữu Thi, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022) .   Ảnh: Xuân Thu

Đồng chí Vũ Hữu Thi, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022) .

Ảnh: Xuân Thu

Tạo đột phá trong công tác xây dựng Đảng 

          Đảng bộ Khối hiện có 160 đảng bộ, chi bộ cơ sở với gần 9.000 đảng viên. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ đã nghiêm túc triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Quy định 101, 55, 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... Từng đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo, đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, gắn với nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bình xét, xếp loại thi đua hàng năm. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ luôn được quan tâm lãnh đạo, thực hiện; trong đó việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” bước đầu đã đạt kết quả tích cực. Theo đó đã kịp thời kiện toàn bổ sung cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 23 tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện quyết liệt nội dung nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị ở 7 tổ chức cơ sở Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối; làm việc với cấp ủy của 15 chi bộ để tháo gỡ khó khăn, củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể; giải thể 2 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp do không còn đảm bảo về mặt tổ chức theo quy định điều lệ Đảng... Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên được coi trọng, hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm; đồng thời thực hiện nghiêm việc thi hành kỷ luật, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy Khối đã kết nạp 819 đảng viên mới (bình quân kết nạp trên 300 đảng viên mới/năm, 4 tháng đầu năm 2022 kết nạp được 148 đảng viên); chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối thi hành kỷ luật 58 đảng viên, trong đó khiển trách 44 đảng viên, cảnh cáo 4 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khai trừ 9 đảng viên. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên được thực hiện đúng quy định, không có đảng viên khiếu nại kỷ luật.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

         Đảng ủy Khối và các cấp ủy Đảng trong Khối đã ban hành, triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao như tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; 6 nghị quyết chuyên đề toàn khóa Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống dịch COVID-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cấp ủy, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với dịch COVID-19, đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động. Khối các trường cao đẳng, đại học đã tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, tiêu biểu như cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã tổ chức các đoàn công tác tham gia hỗ trợ vùng tâm dịch như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế, tạo chuyển biến tích cực và khá toàn diện trên các mặt đời sống, kinh tế - xã hội của tỉnh. 

         Sau 2 năm sáp nhập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát, thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đã vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tất cả các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020, 2021 đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Qua đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm, có 20,5% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ. 

      Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 ở mức cao nhất; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I đã đề ra./.

Theo http://baonamdinh.vn

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết