Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo

Thứ 6, Ngày 06 / 01 / 2023

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo

     Ngày 29-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

     Năm 2022, ngành Tuyên giáo tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động tham mưu giúp cấp uỷ các cấp triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác Tuyên giáo, đạt nhiều kết quả nổi bật. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo, đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn; tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, các nhiệm vụ lớn, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm có hướng dẫn, đề cương tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được chỉ đạo triển khai nghiêm túc và đạt được kết quả tích cực. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức tốt hoạt động kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực Tuyên giáo. Việc cung cấp thông tin có định hướng cho cán bộ, đảng viên được duy trì thường xuyên. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch được triển khai thường xuyên, sâu rộng, đặc biệt là trên không gian mạng. Công tác quản lý, định hướng các cơ quan báo chí; hoạt động nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội; các nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị; lịch sử Đảng; công tác Khoa giáo tiếp tục có chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào hoạt động nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành đạt kết quả tích cực góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tạo đồng thuận xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2023, toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác Tuyên giáo, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chung của toàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 2 tập thể, 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác Tuyên giáo năm 2022. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực Tuyên giáo. Tham mưu xây dựng và tổ chức việc học tập Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh gắn với sơ kết thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác và các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lần cuối về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21-5-1963 – 21-5-2023). Tăng cường phối hợp theo tinh thần Quyết định số 238 của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”. Ban Tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch của các loại đối tượng, nhất là trên không gian mạng. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh phát biểu kết luận hội nghị.


     Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân và Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 2 tập thể, 1 cá nhân về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh (Nguồn: Báo Nam Định)

 

 

 

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết