Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Thứ 2, Ngày 05 / 11 / 2018

Thực hiện Kế hoạch 32-KH/ĐUK ngày 27/6/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; ngày 08/8/2018, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với đảng ủy, chi bộ các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên và công chức của các cơ quan.

 

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Trong buổi sáng, Hội nghị đã được nghe đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt nội dung cơ bản các Nghị quyết gồm: Nghị quyết 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Buổi chiều cùng ngày, các cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành thảo luận Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết và triển khai hướng dẫn viết bài thu hoạch cho cán bộ, đảng viên, công chức tại cơ quan, đơn vị mình.


Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung đề ra. Qua học tập, quán triệt sẽ giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ các quan điểm chỉ đạo, nội dung cơ bản và mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, làm cơ sở để vận dụng thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết