Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thứ 6, Ngày 13 / 01 / 2023

Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thi hành Điều lệ Đảng, sáng ngày 10/01/2023 tại Trung tâm Văn hóa thể thao thanh thiếu niên tỉnh, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng  Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 đã nêu bật các kết quả đã đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong công tác xây dựng đảng cũng như sự phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với 157 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và trên 8.700 đảng viên, trong năm 2022, mặc dù có những khó khăn, thách thức song các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng được triển khai kịp thời, toàn diện trong Đảng bộ Khối. Việc, học tập, quán triệt, triển khai và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả với nhiều hình thức phù hợp tình hình của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công tác tổ chức xây dựng đảng được tăng cường, các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được triển khai quyết liệt, hiệu quả;chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng thực hiện đúng quy định, việc phòng ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở đã góp phần vào việc nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng và giữ vững sự ổn định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công tác Dân vận được đổi mới. Công tác nội, chính phòng chống tham nhũng được tăng cường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.Vai trò của các đoàn thể được phát huy, động viên được đoàn viên, hội viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, quyết liệt trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng hầu hết các doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống cán bộ công nhân viên và người lao động.

Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại các đơn vị trực thuộc, tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quyết định khen thưởng 15 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu. Đây là những tập thể điển hình xuất sắc trên các khối ngành, lĩnh vực trong Đảng bộ Khối, có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn và có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối trong năm qua.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Thi – Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK, nhấn mạnh một số chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm bản lề 2023. Đồng chí cũng đề nghị các tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên  tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025./. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết