Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Thứ 2, Ngày 28 / 02 / 2022

Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Thi hành Điều lệ Đảng, sáng ngày 14/01/2022, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (ĐUK) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng  Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Nguyễn Văn Va - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phụ trách Đảng bộ Khối đã đến dự, động viên Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 do đồng chí Vũ Tất Thắng – Phó Bí thư ĐUK trình bày đã nêu bật các kết quả đã đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong công tác xây dựng đảng cũng như sự phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với 161 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và trên 8.600 đảng viên, trong năm 2021, mặc dù có những khó khăn, thách thức song các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị:

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Tham mưu triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19; triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm đổi mới về hình thức, phương pháp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tổ chức xây dựng đảng được tăng cường, các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được triển khai quyết liệt, hiệu quả; chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng, việc phòng ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở đã góp phần vào việc nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng và giữ vững sự ổn định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công tác Dân vận được đổi mới. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được tăng cường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vai trò của các đoàn thể được phát huy, động viên được đoàn viên, hội viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hầu hết các doanh nghiệp ổn định và phát triển, đảm bảo việc làm thường xuyên, thu nhập đảm bảo, đời sống cán bộ công nhân viên và người lao động được giữ vững và từng bước được cải thiện. 5 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 đều hoàn thành, trong đó chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, quyết liệt trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng để kinh tế, xã hội năm 2021 của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực: kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; công tác quy hoạch, xây dựng quản lý đô thị, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực; thu ngân sách đảm bảo và vượt dự toán được giao; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh - phát biểu ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, đồng chí giao nhiệm vụ cho các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế đã để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quyết định khen thưởng 17 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu. Đây là những tập thể điển hình xuất sắc trên các khối ngành, lĩnh vực trong Đảng bộ Khối, có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn và có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị  của Đảng bộ Khối trong năm qua.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Thi – Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK, nhấn mạnh một số chỉ tiêu chủ yếu và 07 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Đồng chí cũng đề nghị các tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên  tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết