Đảng bộ Khối tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thứ 4, Ngày 10 / 01 / 2024

Đảng bộ Khối tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thi hành Điều lệ Đảng, sáng 09/01/2024 tại Hội trường Trường Chính trị Trường Chinh, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tới dự hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 đã nêu bật các kết quả đã đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong công tác xây dựng đảng cũng như sự phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với 151 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và trên 8.500 đảng viên, trong năm 2023, mặc dù có những khó khăn, thách thức song các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai kịp thời, toàn diện trong Đảng bộ Khối. Việc học tập, quán triệt, triển khai và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả với nhiều hình thức phù hợp tình hình của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt là học tập Chuyên đề năm 2023 gắn với các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định. Công tác tổ chức xây dựng đảng được tăng cường, các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được triển khai quyết liệt, hiệu quả; kết nạp 269 đảng viên, thành lập 2 tổ chức cơ sở Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng thực hiện đúng quy định, việc phòng ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở đã góp phần vào việc nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng và giữ vững sự ổn định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công tác Dân vận được đổi mới. Công tác nội chính phòng chống tham nhũng được tăng cường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vai trò của các đoàn thể được phát huy, động viên được đoàn viên, hội viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, quyết liệt trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng hầu hết các doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống cán bộ công nhân viên và người lao động.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong năm 2023, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu năm 2024 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chú trọng công tác chính trị tư tưởng; thường xuyên đánh giá tình hình tư tưởng và sát với từng đối tượng để có phương pháp giáo dục, rèn luyện, quản lý phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị; đặc biệt là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, làm tốt công tác tham mưu cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; chủ động cải cách hành chính, xúc tiến, thu hút đầu tư, xây dựng chính quyền điện tử; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đảng bộ Khối cần đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng. Tiến hành đánh giá việc thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” để nhân rộng mô hình trong toàn Đảng bộ. Quan tâm hơn nữa đối với công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh tặng hoa chúc mừng hội nghị

Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại các đơn vị trực thuộc, tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối công bố quyết định khen thưởng 14 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu. Đây là những tập thể điển hình xuất sắc trên các khối ngành, lĩnh vực trong Đảng bộ Khối, có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn và có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối trong năm qua.

Đồng chí Vũ Hữu Thi – TUV, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Thi - Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK, nhấn mạnh một số chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Đồng chí cũng đề nghị các tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên  tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của năm và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết