Công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Thứ 5, Ngày 06 / 07 / 2023

Công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn chủ động, tích cực bám sát theo chức năng, nhiệm vụ để tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh.

 Trong công tác tham mưu, Ban Tuyên giáo luôn chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ các TCCS đảng trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn: Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão; các hoạt động kỷ niệm 44 năm chiến tranh biên giới Tây Nam (07/01/1979), biên giới phía Bắc (17/2/1979) của Tổ quốc; 77 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946), 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963), tuyên truyền nội dung Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” ...

Tham mưu ban hành các kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025.

Tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng: báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 6 (khóa XIII); báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị về “tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu”.

Tham mưu Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Nam Định phát triển toàn diện”, báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Lựa chọn, giới thiệu Đảng bộ Trường Chính trị Trường Chinh là tập thể tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Khối năm 2022, cung cấp tư liệu tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Tham mưu lựa chọn tập thể Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cá nhân đồng chí Vũ Văn Nghĩa - UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Trần Mạnh Sỹ - UV BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định là gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023 của Khối, được UBND tỉnh tặng bằng khen tại Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định.

Tham mưu phát động hưởng ứng Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” trong toàn Đảng bộ Khối. Kết quả, toàn Đảng bộ Khối có 8.137 bài tham gia Cuộc thi. Trong số đó, Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh đã trao 01 giải nhì (Đảng bộ Ban Tuyên giáo) và 02 giải khuyến khích (Đảng bộ Báo Nam Định).

 

Ban Tuyên giáo ĐUK bàn giao 8.137 bài thi “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” cho Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh

Trong công tác bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, Ban Tuyên giáo đã tham mưu ban hành: Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Tham mưu Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên, ban hành quy chế hoạt động của Tổ thư ký. Tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Đã duy trì đều đặn, nâng cao chất lượng các tin, chia sẻ các bài viết từ Fanpage “Đất Thiên trường” và nhóm “Nam Định trong tôi” và các trang, nhóm khác về trang “Đảng là ngôi sao sáng”; hàng tuần, tháng, tham mưu, tổng hợp gửi báo cáo kết quả tình hình hoạt động về Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; tăng cường công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 Khối chỉ đạo, điều hành, phối hợp, tổ chức đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên trang “Đảng là ngôi sao sáng”.

Ban Tuyên giáo tham mưu nội dung, hoàn thành các cuộc kiểm tra theo chương trình kiểm tra 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng ủy Khối: Kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 26/4/2021của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với 03 TCCS Đảng và 01 cá nhân. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo tiến hành kiểm tra nội dung trên đối với 01 chi bộ cơ sở.

Hàng quý, Ban Tuyên giáo tổ chức Hội nghị báo cáo viên cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH cấp Khối để thông tin, định hướng tuyên truyền; nắm và phản ánh dư luận xã hội, tâm trạng của cán bộ đảng viên, CCVC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền miệng 6 tháng đầu năm 2023 hoạt động tích cực có hiệu quả cao, luôn duy trì với nội dung phong phú, hình thức đa dạng phù hợp với tình hình, cung cấp thông tin kịp thời, đảm bảo tính định hướng và tính thời sự, giải đáp những vấn đề nổi cộm đang được dư luận quan tâm, qua đó củng cố lòng tin vào Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước; đồng thời nắm bắt những diễn biến, xu hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động; kịp thời tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Theo Chương trình công tác của Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo đã phối hợp mở 2 lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới với 209 đồng chí; mở 03 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng với 252 quần chúng ưu tú. Ban Tuyên giáo tham gia quản lý lớp học, theo dõi nội dung và chuẩn bị bài soạn để tham gia giảng dạy, tổ chức cho một số lớp tham quan trải nghiệm thực tế. Nội dung chương trình học tập thực hiện đúng sự chỉ đạo của Thường trực Đảng uỷ Khối, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và quy định của Trung ương.

Từ nay tới cuối năm 2023, công tác Tuyên giáo ở Đảng bộ Khối xác định một số nhiệm vụ trọng tâm:

v Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm.

v Phối hợp với các ban, văn phòng Đảng ủy Khối mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới.

v Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng và ban hành hướng dẫn học tập, quán triệt các nghị quyết theo quy định.

v Tham mưu Ban Chỉ đạo 35 Khối các báo cáo định kỳ hàng tháng, tổng hợp hoạt động của Fanpage “Đảng là ngôi sao sáng” hàng tuần gửi về Ban Chỉ đạo 35 tỉnh theo quy định.

v Nắm vững tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và người lao động, những vấn đề nhạy cảm, kịp thời đề xuất với cấp ủy để định hướng công tác tư tưởng và phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác tư tưởng - chính trị. Chủ động đấu tranh phản bác làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

v Tổ chức hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Khối để cung cấp các thông tin tình hình thời sự chính trị thế giới, đất nước và của tỉnh, tuyên truyền kết quả các Hội nghị Trung ương (khóa XIII), định hướng công tác tuyên truyền. Chủ động thông tin kịp thời những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm bằng các hình thức phù hợp theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

v Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng thời chủ trì triển khai công tác giám sát chuyên đề việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đối với 05 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Thực hiện công tác giám sát của Ban đối với 01 chi bộ cơ sở.

v Tổng kết Tuyên giáo năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Nhìn lại những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm 2023, mỗi cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

TRẦN XUÂN TĂNG - Chuyên viên Ban Tuyên giáo

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết