Ban Tuyên giáo Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Qúy IV/2021

Thứ 4, Ngày 05 / 01 / 2022

Ban Tuyên giáo Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Qúy IV/2021

     Thực hiện chương trình công tác tuyên giáo năm 2021, sáng ngày 21/10/2021, tại Hội trường Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội quý IV năm 2021.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo ban đã truyền đạt các nội dung:

(1) Tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong thời gian qua.

(2) Thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Một số báo cáo viên tại cơ sở đã thông tin về một số chế độ, chính sách hỗ trợ mới của Chính phủ đối với người lao động, các tổ chức và cá nhân nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Định hướng công tác thời gian tới, đồng chí Vũ Thị Bích Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Khối tập trung tuyên truyền và nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội về một số nội dung trọng tâm sau: 

(1) Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

(2) Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tập trung vào Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

(3) Tiếp tục tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh…

 Một số hình ảnh của Hội nghị

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết