KẾ HOẠCH thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ''về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' năm 2024
21/02/2024
54-KH/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
KẾ HOẠCH thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ''về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' năm 2024

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết