Hướng dẫn thực hiện mô hình ''chi bộ bốn tốt'', ''đảng bộ cơ sở bốn tốt''
15/09/2023
17-HD/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Hướng dẫn thực hiện mô hình ''chi bộ bốn tốt'', ''đảng bộ cơ sở bốn tốt''

Video hoạt động



Hình ảnh hoạt động

Website liên kết